Dziś jest 30 pazdziernika 2013
8 czerwca 2013
W niedzielę 2 czerwca 2013 w Karczmie Czarci Młyn odbył się XV Grudziądzki Piknik Rotariański
27 kwietnia 2013
W dniu 28-29 marca gościliśmy rotarian z klubu zaprzyjażnionego Viitassari z Finlandii
27 kwietnia 2013
6 czerwca reprezentacja naszego klubu wzięła udział w drugiej edycji Rotary Bowling Cup w Bydgoszczy. W zawodach tych udział wzięło 12 drużyn z siedmiu ...
Historia Klubu

Idea zawiązania klubu Rotary w Grudziądzu narodziła się na przełomie roku 1993 i 1994 wśród grudziądzan zaprzyjaźnionych z członkami działającego już wtedy prężniej klubu toruńskiego. Wśród prekursorów zawiązujących klub znaleźli się między innymi: Artur Morawski, Zbigniew Janas, Andrzej Śliwak. Przez cały początkowy okres pomocą służyli nam członkowie klubu toruńskiego a zwłaszcza Michał Janiszewski. Działania organizacyjne pochłonęły cały rok 1994. W tym czasie do grona organizatorów klubu dołączali kolejni potencjalni członkowie. Już wówczas, zgodnie z regułami panującymi w Rotary, odbywały się regularne cotygodniowe spotkania. Ich miejscem był klub akcent". Stowarzyszenie pod nazwą Grudziądzki Klub Rotariański zarejestrowane zostało 23 lutego 1994.

Od kilku już lat grudziądzcy rotarianie fundują stypendia dla najzdolniejszych maturzystów pochodzących z niezamożnych środowisk.Umożliwiają one przetrwanie pierwszego, najtrudniejszego na uczelni roku, kiedy mimo bardzo dobrych wyników w nauce, nie można jeszcze liczyć na stypendia naukowe.Klubowy fundusz stypendialny zasilony został środkami, jakie klub otrzymał z zapisu testamentowego po śmierci amerykańskiego rotarianina a grudziądzanina z pochodzenia, Leonarda Zawackiego.Wielu młodych grudziądzan miało też okazję uczestniczyć w międzynarodowej wymianie rotariańskiej, wyjeżdżając na dłuższy bądź krótszy okres do innych krajów,w tym na cały rok szkolny do Stanów Zjednoczonych oraz Meksyku. Na zasadzie wzajemności młodzież z innych krajów przebywała w Grudziądzu i pobierała nauki w miejscowych szkołach.

Klub był też organizatorem czterech morskich rejsów na żaglowcu „Pogoria” dla młodzieży z grudziądzkiego domu dziecka i świetlic socjoterapeutycznych.Łącznie ok. 60 młodych ludzi miało okazję uczyć się żeglarskiego rzemiosła, pływając po Morzu Śródziemnym, Północnym i Bałtyku.

Od ponad 7 lat rotarianie są udziałowcami Grudziądzkiego Banku Żywności, biorąc w ten sposób udział w pozyskiwaniu i rozprowadzaniu pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących.

 
Idea zawiązania klubu Rotary w Grudziądzu narodziła się na przełomie roku 1993 i 1994 wśród grudziądzan zaprzyjaźnionych z członkami działającego już wtedy prężniej klubu toruńskiego. Wśród prekursorów zawiązujących klub znaleźli się między innymi: Artur Morawski, Zbigniew Janas, Andrzej Śliwak. Przez cały początkowy okres pomocą służyli nam członkowie klubu toruńskiego a zwłaszcza Michał Janiszewski. Działania organizacyjne pochłonęły cały rok 1994. W tym czasie do grona organizatorów klubu dołączali kolejni potencjalni członkowie. Już wówczas, zgodnie z regułami panującymi w Rotary, odbywały się regularne cotygodniowe spotkania. Ich miejscem był klub akcent". Stowarzyszenie pod nazwą Grudziądzki Klub Rotariański zarejestrowane zostało 23 lutego 1994.

Od kilku już lat grudziądzcy rotarianie fundują stypendia dla najzdolniejszych maturzystów pochodzących z niezamożnych środowisk.Umożliwiają one przetrwanie pierwszego, najtrudniejszego na uczelni roku, kiedy mimo bardzo dobrych wyników w nauce, nie można jeszcze liczyć na stypendia naukowe.Klubowy fundusz stypendialny zasilony został środkami, jakie klub otrzymał z zapisu testamentowego po śmierci amerykańskiego rotarianina a grudziądzanina z pochodzenia, Leonarda Zawackiego.Wielu młodych grudziądzan miało też okazję uczestniczyć w międzynarodowej wymianie rotariańskiej, wyjeżdżając na dłuższy bądź krótszy okres do innych krajów,w tym na cały rok szkolny do Stanów Zjednoczonych oraz Meksyku. Na zasadzie wzajemności młodzież z innych krajów przebywała w Grudziądzu i pobierała nauki w miejscowych szkołach.

Klub był też organizatorem czterech morskich rejsów na żaglowcu „Pogoria” dla młodzieży z grudziądzkiego domu dziecka i świetlic socjoterapeutycznych.Łącznie ok. 60 młodych ludzi miało okazję uczyć się żeglarskiego rzemiosła, pływając po Morzu Śródziemnym, Północnym i Bałtyku.

Od ponad 7 lat rotarianie są udziałowcami Grudziądzkiego Banku Żywności, biorąc w ten sposób udział w pozyskiwaniu i rozprowadzaniu pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących.
2011   przełom nowy szpital
dddddjjsgusfhffs
2008   Zakup repiratora o wartości 100.000 zł. dla szpitala specjalistycznego w Prabutach

2007   Specjalistyczny wóz ratowniczy dla grudziądzkiego szpitala
 W listopadzie 2007 roku, w wyniku dużego zaangażowania Dietera Christa ( grudziądzkiego rotarianina ), do taboru samochodów ratowniczych włączona została kolejna,tym razem mniejsza, karetka. Jest to wóz wyposażony specjalnie do pracy lekarza kierującego akcją ratunkową.
2005   Wóz strażacki dla oddzialo Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu nad Osą
  W czerwcu 2005 – przy współpracy z niemieckimi przyjaciółmi – udało się sprowadzić wóz strażacki , który pełni służbę w oddziale Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu nad Osą.
2000   Pierwszy rotariański piknik
Od roku 2000 w okolicach dnia dziecka odbywają się w karczmie „Czarci Młyn” rotariańskie pikniki. Są to imprezy masowe, zaadresowane do mieszkańców Grudziądza.W rotariańskich piknikach uczestniczyło w minionych latach kilku znanych polskich artystów w tym: Ewa Szykulska, Stanisław Mikulski, Andrzej Rosiewicz i Adriana Biedrzyńska.Pikniki są też okazją do zaprezentowania dziecięcych zespołów artystycznych z grudziądzkich przedszkoli.Młodzi wybrańcy Melpomeny czują się wyróżnieni mogąc wystąpić na tej samej scenie co uznani artyści.
1997   Zarejestrowanie stowarzyszenia Rotary Club Of Grudziądz

Czy Wiesz Że

Stowarzyszenie ROTARY CLUB OF GRUDZIĄDZ pomaga rocznie około 350 osobom w różnych akcjach charytatywnych w województwie Kujawsko-pomorskim? (1)