Dziś jest 30 pazdziernika 2013
8 czerwca 2013
W niedzielę 2 czerwca 2013 w Karczmie Czarci Młyn odbył się XV Grudziądzki Piknik Rotariański
27 kwietnia 2013
W dniu 28-29 marca gościliśmy rotarian z klubu zaprzyjażnionego Viitassari z Finlandii
27 kwietnia 2013
6 czerwca reprezentacja naszego klubu wzięła udział w drugiej edycji Rotary Bowling Cup w Bydgoszczy. W zawodach tych udział wzięło 12 drużyn z siedmiu ...
Czym jest organizacja ROTARY?

Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata, który świadczą pomoc humanitarną, promują wysokie normy etyczne w każdym zawodzie, pracują dla społeczności lokalnych, budują porozumienie międzynarodowe i pokój na świecie. Rotary jest organizacją apolityczną i areligijną.

Organizacja Rotary została założona w dniu 23 lutego 1905 roku w Chicago. Dzisiaj jest jedną z największych organizacji na świecie, liczy ponad 1,2 miliona członków, którzy działają w prawie 32.000 klubach, w 166 krajach świata. Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata, który świadczą pomoc humanitarną, promują wysokie normy etyczne w każdym zawodzie, pracują dla społeczności lokalnych, budują porozumienie międzynarodowe i pokój na świecie. Rotary jest organizacją apolityczną i areligijną. Od 15 lat kluby Rotary po 50 latach przerwy ponownie działają w Polsce Do naszej organizacji należą przede wszystkim ludzie, którzy osiągnęli sukces w swojej profesji, a swoim doświadczeniem pragną dzielić się z innymi. Wśród Rotarian jest wielu wybitnych naukowców, ludzi kultury i sztuki, polityków, nauczycieli, przedsiębiorców. Od roku 1936 Fundacja Rotary przeznaczyła ponad 1.1 miliarda USD na wsparcie projektów humanitarnych i edukacyjnych, organizowanych przez kluby rotariańskie na całym świecie.

Czym się zajmują Kluby Rotary?
Projekty Rotary skupiają się na rozwiązywaniu problemów społecznych i zdrowotnych ludności na całym świecie.Podstawowe obszary działań Rotary:
  • Eliminacja Polio— W 1985 roku członkowie Klubów Rotary uznali, że chcą uwolnić świat od Polio, czyli choroby Heine - Medina. Ten 20 letni projekt unicestwienia polio jest największym w historii pozarządowym przedsięwzięciem w dziedzinie pomocy medycznej.

    Rotary wydała 500 milionów USD oraz poświeciła niezliczone godziny pracywolontariuszy, aby zaszczepić prawie dwa miliardy dzieci na całym świecie

    W roku 2005 uznano, że świat jest wolny od Polio. W 1988 roku, gdy rozpoczynano szczepienia, na chorobę Heine - Medina zapadało rocznie ponad 350,000 dzieci.

  • Międzynarodowa Edukacja - Rotary jest największym na świecie prywatnym funduszem międzynarodowych stypendiów. Każdego roku prawie 1000 młodych ludzi otrzymuje od Rotary stypendium na studia, aby móc poszerzać wiedzę w innym kraju. Rotary organizuje i współfinansuje wymianę uczniów szkół średnich. Corocznie obejmuje ona około 8000 uczniów

  • Pokój - Aby wyedukować przyszłych rozjemców i ambasadorów, uruchomiono program Rotary Centers for International Studies w ośmiu prestiżowych uniwersytetach na całym świecie. Ukończenie programu daje dyplom na poziomie magisterium w dziedzinie rozwiązywania konfliktów międzynarodowych.

  • Analfabeltyzm - Kluby Rotary bardzo intensywnie zaangażowane są w walkę z analfabetyzmem i mają w tej dziedzinie ogromne osiągnięcia. Na przykład w Tajlandii edukacyjny program rotariański przyjęty został jako oficjalny, rządowy, obowiązujący w całym kraju.

Czy Wiesz Że

Stowarzyszenie ROTARY CLUB OF GRUDZIĄDZ pomaga rocznie około 350 osobom w różnych akcjach charytatywnych w województwie Kujawsko-pomorskim? (2)