Dziś jest 29 pazdziernika 2016
Miasto Grudziądz

Historia miasta sięga okresu pierwszych Piastów i wiąże się z działalnością misyjną jaka była prowadzona na terenie Prus. Właścicielem Grudziądza oraz całej Ziemi Chełmińskiej został biskup misyjny Chrystian. W związku z nieefektywnym działaniem Chrystiana kontynuacją misji zajął się sprowadzony przez Konrada Mazowieckiego Zakon Krzyżacki, który przejął we władanie Ziemię Chełmińską wraz z Grudziądzem. Odtąd, aż do II pokoju toruńskiego w 1466 roku miasto pozostawało we władaniu Zakonu. Po podpisaniu traktatu pokojowego Ziemia Chełmińska przeszła we władanie Polski. Miasto rozwijało się dynamicznie aż do XVII wieku, kiedy padło ofiarą nieustannych wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą.podziwiać.
Wydarzenia
19 czerwca 2016   Bieg jubileuszowy z okazji 111 rocznicy powstania Rotary International

Bieg Rotariański w 111 rocznicę założenia Rotary International

Grudziądz 19.06.2016

Cel imprezy:

- uczczenie jubileuszu 111 rocznicy założenia Rotary International

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

Organizatorzy:

Klub Rotary Grudziądz

Klub Rotary Grudziądz Centrum

Termin imiejsce:

Niedziela 19.06.2016 przed Karczmą Czarci Młyn, ulica Chełmińska208 w Grudziądzu

Trasa:

Bieg Główny nadystansie około 5 km

Start biegu godzina10.00 przed Karczmą Czarci Młyn

Zakończenie biegu izamknięcie mety około godziny 11.00 przed Karczmą Czarci Młyn

Biegi dla młodzieży i opcjonalnie dla osób niepełnosprawnych na 3km

Zgłoszenia:

Każdy uczestnik biegów młodzieżowych ma obowiązek posiadać kartkęstartową wydaną przez organizatora

W biegach  startować mogązawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni.

Indywidualne zgłoszenia młodzieży niezrzeszonej muszą byćpodpisane przez prawnego

opiekuna dziecka (do wypełnienia na miejscu lub zgłoszone drogamailową na adres chdent@post.pl)

 W Biegu obowiązuje opłata startowa płatna podczas rejestracji wwysokości 25,00 zł dla osób dorosłych i 15,00 zł dla osób do 18 roku życia iosób niepełnosprawnych. Z opłaty startowej zostaną opłacone koszty organizacji(koszulki, obsługa medyczna itp.), nadwyżka zostanie przeznaczona na celecharytatywne zgodnie z decyzja Organizatora.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Ponadto każdy uczestnik ma obowiązek złożenia podpisu podoświadczeniem o starcie w

zawodach na własną odpowiedzialność - osoby niepełnoletniezobowiązane są do posiadania

pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.

Świadczenia:

Każdy uczestnik biegów otrzyma pamiątkowa koszulkę z logo Rotary International

Ponadto przewiduje się wodę.

Różne:

- każdy z uczestników startuje na własną odpowiedzialność

- biegi odbędą się bez względu na pogodę

- biuro zawodów - odbiór pakietówstartowych, zgłoszenia i weryfikacja w dniu 19 czerwca

w godz.  9.00-9.45 – CzarciMłyn

- możliwe jest wcześniejsze zamówienie noclegu na kosztstartującego w Hotelu Czarci Młyn,

- koszty uczestnictwapokrywają startujący,

- ostatecznainterpretacja regulaminu należy do organizatora